Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Necati

İliniz: İstanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Aşağıdakilerden bileşikteki sabit kütle oranını bulunuz? (H:1, O:16, N:14, S:32)
Örnek N20—2N ve 1Oksijen—2.14/1.16 28/16

SO2

NH3

H2O

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/