Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Hasan

İliniz:

Kaçıncı Sınıfsın?:TYT – AYT

Soru: MgO bileşiğinin oluşması için 3’er gram Mg ve O alınarak tepkimeye sokulduğunda 1 gram O artıyor. Buna göre MgO birleştiğinde kütlece birleşme oranı nedir?

Çözüm

Oksijenden 1 gram artıyorsa 2 gram reaksiyon a girer

mMg/mO=3/2 dir

2) Mg3N2 birleştiğinde birleşme oranını bulunuz. (N = 14, Mg = 24)

Çözüm

mMg/mN=3.Mg/2.N=3.24/2.14=18/7

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/