Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Melisa

İliniz:

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: 1) X2Y2 bileşiğinde 2 gram X ile 32 gram Y birleştiğine göre X’in Y’ye kütlece birleşme oranı nedir?

Çözüm

Mx/My=2/32=1/16

2) Ca ve O arasında oluşsan CaO2 bileşiğindeki kütlece birleşme oranını bulunuz. (O = 16 Ca = 40)

Çözüm;

mCa/mO=Ca/2.O=40/2.16=5/4 çıkar

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/