Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Aziz

İliniz: İstanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: C3H8 ve CH4 karışımında 1 mol C ve 2,8 mol H atomu olduğuna göre karışımda kaç gram CH4 vardır? (C:12, H:1)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm;

 

C3H8 =x mol

CH4= y mol dersek

C ların molleri toplamı

3x+y=1 mol

H lerin molleri toplamı

8x+4y = 2,8 mol

Her iki denklemi çözümlersek (Burada matematiğiniz devreye giriyor 🙂 )

-4/3x+y=1 mol

8x+4y = 2,8 mol

____________

-4x= -1,2

x=0,3 mol

 

bulduğumuz x  i   3x+y=1 mol denkleminde yerine yazarsak y yi buluruz.

3.0,3 + y= 1

y= CH4= 0,1 mol çıkar

1mol CH4             16 gram ise

0,1 mol CH4          a

_____________

a=1,6 gram CH4 alınmıştır.