Mol kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Hasan

İliniz: İstanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 0,4 mol H atomu içeren CH4 gazı kaç gr’dir ? (C:12 H:1)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

1mol CH4 te 4 mol H atomu varsa

X mol CH4 te 0,4 mol H atomu vardır
______________________
X=0,1 mol CH4

n=m/Ma

0,1=m/16

m=1,6 gr CH4