Mol kavramı Çözümlü Kimya

Kimden: Eylül

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: X2O bileşiğinin 0,3 molü 13,2 gr’dir. Buna göre bileşikteki X elementinin atom ağırlığı kaç g/mol?(O:16)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm

0,3 mol X2O 13,2 gr ise

1 mol X2O A

___________________

A=44 gr

X2O=2.X+16=44

X=14 çıkar