Sabit oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Metin

İliniz: Diyarbakır

Kaçıncı Sınıfsın?:TYT – AYT

Soru: 100 gram Mg katısı oksijenle tepkimeye girerek MgO katısını oluşturuyor.
Tepkime sonunda katı kütlesi toplam 132 gram olduğuna göre, Mg metalinin kütlece yüzde kaçı tepkimeye girmiştir?  (Mg=24, O=16)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

 

Çözüm;

Öncelikle MgO nun sabit oranı bulunur.   mMg/mO =24/16 = 3/2 çıkar

100

Mg______+_____O————–>MgO

3x____________2x_________5x

Reaksiyon sonunda Mg katısı ve MgO katısından ortamda bulunacaktır.

Mg dan reaksiyon sonunda kalan 100-3x tir.

Oluşan MgO = 5x tir.

100-3x+5x=132

x=16

Reaksiyona giren Mg= 3x = 3.16= 48

%48 Mg reaksşyona girmiştir.