Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

NŞA’da 1,12 L hacim kaplayan C3H8 gazı toplam kaç  mol atom içerir?

 

Çözüm;

Toplam Kaç mol atom dediği için Bileşiğin yapısında elementler sayılır.

C3H8= 3mol C +8 molH = Toplam 11 mol-atom vardır.

Biz biliyoruz ki NŞA da 1 mol gaz 22,4 L hacim kaplar.

 

22,4L C3H8 gazında      11 mol atom varsa

1,12 L C3H8 gazında       x

___________________

x=0,55 mol atom vardır.

 

Konuyla ilgili daha fazla çözümlü soruya arşiv sayfamızı kullanarak ulaşabilirsiniz.