Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

2 mol N2H4 gazı için;

I. 2.Na tane molekül içerir.
II. 12.Na tane atom içerir.
III. 64 gramdır.

yargılarından hangileri doğrudur? (N:14 g/mol, H:1 g/mol, Na= Avogadro sayısı)

 

A) Yalnız I     B) I ve II     C) I ve III      D) II ve III       E) I , II ve III
Çözüm;

taNe  geçiyorsa  avagadro sayısı işin içine girer.

 

1mol N2H4  molekülü                Na tane molekül ise

2mol N2H4  molekülü                 x tane moleküldür

___________________________________

x=2.Na tane N2H4 molekülüdür.   I DOĞRU

 

 

1mol N2H4  molekülünde                6.Na tane atom varsa

2mol N2H4  molekülünde                 x tane atom vardır

___________________________________

x=12.Na tane N2H4 molekülüdür.    II DOĞRU

 

1mol N2H4  molekülü                32 gr ise

2mol N2H4  molekülü                 x gr dır.

___________________________________

x=64 gr N2H4 molekülüdür.  III DOĞRU