Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

Eşit sayıda hidrojen atomu içeren N2H4 ve C3H6 gazlarından N2H4 ün kütlesi 9,6 gramdır. Buna göre C3H6 gazının mol sayısı kaçtır?
Çözüm;

 

Önce N2H4 gazının molunu buluruz.

 

1mol N2H4 gazı                               32 gram ise

xmol N2H4 gazı                              9,6 gramdır

__________________________________

x=0,3 mol N2H4  tür.

 

Bulduğumuz mol yardımıyla N2H4 gazındaki hidrojen sayısını buluruz.

 

1mol N2H4 gazı                               4mol H varsa

0,3 mol N2H4 gazında                    xmol H vatdır

__________________________________

x=1,2 mol H atomu vardır.

 

N2H4 ve C3H6  daki hidrojen sayıları eşitmiş yani C3H6 da da 1,2 mol H vardır.

 

1mol C3H6  da                    6 mol H atomu varsa

x mol C3H6 da                   1,2 mol H atomu vardır

____________________________

x=0,2 mol C3H6 dır.