Kütlece Yüzde Çözümlü Kimya Sorusu

.

450 g suda 50 g tuzun tamamen çözünmesi sonucu hazırlanan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır?

 

Çözüm;

Kütlece Yüzde ; 100 gram çözeltide çözünmüş maddenin gram cinsinden değerine kütlece yüzde derişim
denir.

 

O halde sorudaki verilerden bizde çözelti oluşturup ona göre işlem yapacağız.

mçözelti = mçözünen + mçözücü

mçözelti = 450 + 50 = 500 gram çözelti

 

500 gram çözeltide           50 gram tuz varsa

100 gram çözeltide           x

_____________________________

x= %10 luk tur.

 

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için sayfamızdaki karışımların kütlece yüzde derişimi  konulu  anlatımı inceleyebilirsiniz.