Kütlece Yüzde Çözümlü Kimya Sorusu

.

Kütlece % 15’lik 400 gram şeker çözeltisinden bir miktar su buharlaştırılıyor. Çözelti son durumda kütlece % 25’lik olduğuna göre, çözeltiden kaç gram su buharlaştırılmıştır?

 

Çözüm;

Su buharlaştırılacağı için son kütleye : 400-x  deriz.

m1.%1  +  m2.%2  = (m1+m2).%son

15.400 = 25. (400-x)

X= 160 gram su buharlaştırılmalıdır.