Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

32 gram CH4 gazının tamamının yakılması için harcanan O2 gazının NK’da hacmi kaç litredir? (C:12g/mol,H:1g/mol)

 

Çözüm;

 

Öncelikle soruyu çözebilmemiz için kimyasal denklemi yazıp, denkleştirmemiz gerekiyor.

 

Kimyasal denklemi yazabilmemiz için  “yapısında  C,H  veya  C,H,O  elementleri bulunan bileşiklerin yanması(O2 ile tepkimeye girmesi) sonucunda CO2  ve H2O” oluştuğunu bilmemiz gerekir. Ohalde reaksiyonu yazalım ve denkleştirelim;

 

 

CH4    +     2O2  ———> CO2     +     2H2O

 

Biliyoruz ki reaksiyondaki maddelerden herhangi birinin mol sayısını bulabiliyorsak katsayılar(Kat sayılar mol sayısıdır.) yardımıyla diğer maddelerin mol sayılarını da bulabiliriz.

 

nCH4= 32/16 = 2 mol CH4

 

 

CH4    +     2O2  ———> CO2     +     2H2O

1mol        2mol               1mol            2mol

2mol           x

_____________

X= 4 mol O2 harcanır.

 

1mol O2 NK da       22,4 L hacim kaplıyorsa

4mol O2 NK da        x

______________________

X=89,6 L hacim kaplar.