Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Elif

İliniz : Manisa

Soru:

CaC2(k)+ H2O(s)——>Ca(OH)2+ C2H2(g)
denklemine göre 16 gram CaC2 alınarak suya atıldığında normal koşullarda 4,48 litre C2H2 gazı açığa çıkıyor. buna göre bu tepkimenin verimi yüzde kaçtır? (Ca=40, C=12)

Çözüm;

Soruyu çözebilmek için reaksiyon sonucunda oluşan maddenin molu bulunur. Bulunan Mol den katsayılar arasındaki orandan reaksiyon a giren maddelerin mollerini Buluruz.

nC2H2=4,48/22,4=0,2mol

CaC2(k)+ 2H2O(s) ——>Ca(OH)2+ C2H2(g)

Yukarıdaki reaksiyondanda görüleceği üzere CaC2 ile C2H2 nin kat sayılar eşit o halde harcanan CaC2 nın molu 0,2 dir.

1mol CaC2. 64 gr ise
0,2 mol CaC2. X
________________________
X=12,8 gr CaC2 harcanmiştır

16 gr CaC2nin 12,8 gr harcanırsa
100 gr CaC2. X
________________________
X= %80 verimle reaksiyon gerçekleşmiştir