Elekrokimya Çözümlü Kimya Sorusu


Seri bağlı iki elektroliz kabından birinde A^+2 diğerinde B^+n iyonlarını içeren çözeltiler bulunmaktadır. Bu çözeltiler bir süre elektroliz edildiğinde 16,8 gr A ve 5,4 gr B katıları toplanıyor. Buna göre,n kaçtır?(A:56 gr/mol   B: 27gr/mol)

A) 1          B) 2           C) 3          D) 4           E) 5

Çözüm;

Elektro kimya konusunun en basit soru tiplerinden birisi ile karşı karşıyayiz.

Soruyu çözebilmek için seri bağlı elektroliz kaplarından gecen akım miktarlarının eşit olduğunu bilmemiz gerekmektedir.

Soruyu çöze bilmek için açığa çıkan katıların mol sayısı hesaplanır. Bulduğumuz mol sayısı ile kat sayılar arasındaki orandan elektronun mol sayıları hesaplanır. Ve bulunan elektronların molleri bir birine eşit olmalıdır.

nA= 16,8/56 = 0,3 mol A katısı toplanıyor.

A^+2(aq)   + ___2e ——————->   A(k)

____________    2mol e___________1 mol A

____________     ?________________0,3mol A 

__________   _ 0,6mol e_________0,3mol A

nB= 5,4 / 27 = 0,2 mol B katısı toplanıyor

B^+n(aq)______+______n.e—————>B(k)

_____________________n mol e_________1mol B

_____________________?_______________0,2mol B

___________________0,2.n mol e______0,2mol B

Her iki yarı reaksiyondaki   elektronların mol sayıları bir birine eşit olmalı

0,2.n= 0,6

n= 3 çıkar

Cevap C