Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

 

Ad-Soyad: Emrah erdogan

İliniz: Manisa

Kaçıncı sınıfsın?: Lise 2

Soru Sor: 8 gram %80 saflikta bakirin yeteri kadar sulfirik asit H2SO4 ile reaksiyonu sonucu olusan kukurt dioksit SO2 gazinin N.Ş.A’daki hacmi kac litredir? (Cu;64)

 

Çözüm;

Soruyu çözebilmek için denklemi yazıpdenkleştirmek gerekir.

Cu + 2H2SO4 ——–> CuSO4 + SO2 + 2H2O

 

8 gram %80 saflikta bakir diyor soruda

100 gram Cu karışımında      80 gr Cu varsa

8 gram Cu karışımında            x

______________________________

X=6,4 gram Cu vardır.

 

nCu= 6,4/64 = 0,1 mol Cu

Kimyasal reaksiyonlarda reaksiyondaki maddelerden herhangi birinin molunu biliyorsak katsayılar arasındaki orandan diğer maddelerin de oranını bulabilriz.

Cu              +        2H2SO4 ——–> CuSO4     +    SO2(g)   +     2H2O

1mol                    2mol                   1mol               1mol       2mol

0,1 mol                                                                    0,1mol

 

1mol SO2 NK’da       22,4 L hacim kaplarsa

0,1 mol SO2 NK’da    x

_______________________________

x=2,24 L SO2 oluşur