Gazlar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: rabia

İliniz: İzmir

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: 3 atmosfer basınç ve 0oC sıcaklıkta sabit hacimli bir kapta
bulunan He ve SO2 gaz karışımının molce % 60’ı helyum gazıdır.
Buna göre, karışımın yoğunluğu kaç g/L dir?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Soruda sabit hacimli kap demiş kabın hacmini 22,4 L alalım. 22,4 L almamızın sebebi R=22,4/273 teki 22,4 ile sadeleşmesi için ve hacmi özkütle hesaplaması yaparkende kullanacağız.

İdeal gaz denklemimiz P.V=nR.T de soruda verilen değerleri yerine yazarsak toplam mol sayısını buluruz.

3.22,4 =n.22,4/273*273
ntoplam= 3mol çıkar.

100mol karışımın 60 molu He ise
3mol karışımın x
__________________________
x=1,8mol He dur

Ohalde karışımda 3-1,8 =1,2 mol de SO2 vardır

Her bir gazın kütlesini bulalım;

n=m/Ma dan

He için

1,8 =m/4

m=7,2 gram

SO2 için;

1,2=m/64

m=76,8 gram çıkar

d= mtoplam/V

d=(7,2+76,8)/22,4

d= 3,75 g/L çıkar