Denklem Katsayılarının Yorumu

.

Katsayılar; mol sayısıdır.

N2(g)        +      3H2(g)  ——->  2NH3(g)

1mol             3mol               2 mol

10 mol          30mol            20 mol

 

C3H8    +   5O2  ——>  3CO2     +    4H2O

1 mol      5 mol                3 mol          4 mol

 

Katsayılar; molekül sayısıdır.

N2(g)        +      3H2(g)  ——->  2NH3(g)

1molekül       3 molekül        2 molekül

10 molekül    30 molkeül      20 molekülKatsayılar; Fiziksel hali gaz olan maddeler için  aynı koşullarda hacimdir.

N2(g)        +      3H2(g)  ——->  2NH3(g)

1 L                3L                   ___ 2L

5 Hacim         15Hacim           10 Hacim

22,4L            3.22,4L          __ 2.22,4L

 

2N2(g)        +      5O2(g)  ——– >  2N2O5(g)

2 L                       5L                        2L

 

ÖRNEKLER

Soru;  1 molekül X2 ile  2 molekül Y2 nin reaksiyonu sonunda 1 molekül Z gazı oluşmaktadır. Z nin formulu nedir?

 

Çözüm;

1 molekül X2       +      2 molekül Y——– >  1 molekül Z

X2       +      2Y——– >  X2Y4

 

Soru; 2 Hacim N2 ile 5 Hacim O2 nin reaksiyonu sonucunda 2 hacim X gazı oluşmaktadır.  X gazının formulu nedir?

 

Çözüm;

2 hacim N2(g)        +      5 hacim O2(g)  ——– >  2X

2N2(g)        +      5O2(g)  ——– >  2N2O5(g)

 

Soru; 1 Hacim N2 ile 3 Hacim H2 nin reaksiyonu sonucunda 2 hacim X gazı oluşmaktadır.  X gazının formulu nedir?

 

Çözüm;

1 hacim N2(g)        +      3 hacim H2(g)  ——– >  2X

N2(g)        +      5H2(g)  ——– >  2NH3(g)

 

X gazının formülü NH3 tür.