Denklem Katsayılarının Yorumu

 

Denklem Katsayılarının Yorumu

 

Denklem katsayılarının yorumu yapılırken denklemde bulunan maddelerin fiziksel hallerine dikkat etmek gerekir. Kimyasal denklemlerdeki katsayılar denilince aklımıza mol, hacim ve tanecik gelmelidir.

 

Katsayılar; mol sayısıdır.

N2(g)        +      3H2(g)  ——->  2NH3(g)

1mol             3mol               2 mol

10 mol          30mol            20 mol

 

C3H8    +   5O2  ——>  3CO2     +    4H2O

1 mol      5 mol                3 mol          4 mol

 

Katsayılar; molekül sayısıdır.

N2(g)        +      3H2(g)  ——->  2NH3(g)

1molekül       3 molekül        2 molekül

10 molekül    30 molkeül      20 molekülKatsayılar; Fiziksel hali gaz olan maddeler için  aynı koşullarda hacimdir.

N2(g)        +      3H2(g)  ——->  2NH3(g)

1 L                3L                   ___ 2L

5 Hacim         15Hacim           10 Hacim

22,4L            3.22,4L          __ 2.22,4L

 

2N2(g)        +      5O2(g)  ——– >  2N2O5(g)

2 L                       5L                        2L

 

Denklem katsayılarının yorumu ile ilgili Örnekler

Soru;  1 molekül X2 ile  2 molekül Y2 nin reaksiyonu sonunda 1 molekül Z gazı oluşmaktadır. Z nin formulu nedir?

 

Çözüm;

1 molekül X2       +      2 molekül Y——– >  1 molekül Z

X2       +      2Y——– >  X2Y4

 

Soru; 2 Hacim N2 ile 5 Hacim O2 nin reaksiyonu sonucunda 2 hacim X gazı oluşmaktadır.  X gazının formulu nedir?

 

Çözüm;

2 hacim N2(g)        +      5 hacim O2(g)  ——– >  2X

2N2(g)        +      5O2(g)  ——– >  2N2O5(g)

 

Soru; 1 Hacim N2 ile 3 Hacim H2 nin reaksiyonu sonucunda 2 hacim X gazı oluşmaktadır.  X gazının formulu nedir?

 

Çözüm;

1 hacim N2(g)        +      3 hacim H2(g)  ——– >  2X

N2(g)        +      5H2(g)  ——– >  2NH3(g)

 

X gazının formülü NH3 tür.

 

Soru;   2NH3(g)  —–>  N2(g)   +    3H2(g)      6,8 gram NH3 bileşiğinin ayrışma tepkimesine göre oluşan N2 gazının  normal koşullar altındaki hacmi kaç litredir?(N:14 H:1)

 

Çözüm; Reaksiyondaki herhangi bir maddenin Kütlesi biliniyorsa  ilgili maddenin mol kütlesi yardımıyla o maddenin mol sayısını bulabiliriz. Mol sayısını bulduğumuz için denklemdeki bütün maddelerin kat sayıları yardımıyla mollerini bulabiliriz.

nNH3 = 6,8/17 = =0,4 mol

 

2NH3(g)  —–>  N2(g)   +    3H2(g)

2mol                    1mol               3mol

0,4mol               0,2mol            0,6mol

 

1mol N2  NŞA   da      22,4 L  hacim kaplarsa

0,2mol N2 NŞA  da      x

_________________________

x=4,48 L hacim kaplar