CO2 Polar mıdır Apolar mıdır?

CO2 Polar mıdır Apolar mıdır?

Eğer sorumuz CO2 molekülü polar mıdır apolar mıdır? ise sorunun cevabı farklı, CO2 nin yapısındaki bağlar polar mıdır apolar mıdır? ise cevap farklıdır.

Şimdi her iki sorunun cevabına birlikte bakalım. İlk önce molekülün polarlığı apolarlığı ile bağın polarlığı apolarlığı arasındaki farkı kavrayalım.

Bağın polarlık apolarlığı

CO2 nin yapısındaki Bağın polarlığı apolarlığından Polar kovalent bağ veya Apolar kovalent bağ anlaşılır. Şimdi bunları açıklayalım;

Polar kovalent bağ: Farklı iki ametal atomu arasında elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşan kimyasal bağa denir.

Örnek;  H2O  H2S   N2O   NH3  HF   HBr vb

Apolar kovalent bağ:   Aynı iki ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşan kimyasal bağdır.

Örnek;  O2, F2, Cl2, Br2, N2  vb. 

Molekülün polarlık apolarlığı

CO2 Molekülünün polarlığı apolarlığını nasıl anlayacağız şimdi buna değinelim.

Öncelikle molekülün tanımını verelim.

Molekül: Aynı (Element molekülü N2 vs) yada farklı(H2O bileşik molekülü)  iki veya daha fazla ametal atomunun bir araya gelmesi ile molekül oluşur.

  • N2  element molekülü
  • O2 element molekülü
  • H2O bileşik molekülü
  • NH3 bileşik molekülü
  • CO2 bileşik molekülü

 

Merkez Atom : Bir molekülde genelde sayıca daha az ve diğer atomların bağlandığı atomdur.

CH4  sayıca az olan C merkez atomdur.  CO2 Sayıca az olan C merkez atom.  NH3 sayıca az olan N merkez atom.

Eğer Merkez atom değerlik elektron sayısı kadar aynı atomla  bağ yapmış ise molekül apolardır.

Şimdi CO2 yi inceleyelim;

6C: 1s2  /2s2  2p2  Karbon değerlik elektron sayısını 8 e tamamlayan sayı kadar bağ yapar yani 4 bağ yapar.

8O: 1s2 / 2s2 2p4 Oksijen  değerlik elektron sayısını 8 e tamamlayan sayı kadar bağ yapar yani 2 bağ yapar.

CO2 de merkez atom C dur. 4 bağ yapıyor. Oksijende 2 bağ yapıyor 2 tane oksijen var oksijenler toplamda 4 bağ yapar.

 

CO2 Polar mıdır Apolar mıdır?
CO2 molekül Apolar, Bağlar polar

Yukarıdaki gösterimden de anlaşılacağı üzere Merkez atom C  atomunun değerlik elektron sayısı kadar oksijenle bağ yaptığı için CO2 Molekülü apolar.

CO2 oluşurken  (O=C=O)   C ve O farklı ametal olduğu için CO2 bileşiğini oluşturan bağ polardır.

 

 

Molekülde polarlık apolarlık  detaylı konu anlatımı için tıklayınız.

 

Diğer Molekülde polarlık apolarlık örnekleri için tıklayınız.