Asit ve Bazlar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Fatmanur

İliniz: Adana

Kaçıncı Sınıfsın?:TYT – AYT

Soru: 25,0 cm3, 0,10 M HCl çözeltisi ile 0,10 M , 10 cm3 NaOH çözeltisi tepkimeye sokulmuştur. Çözeltide nötürleşmeden kalan asidin mol sayısını ve çözeltinin nötürleşmeden sonraki pH’ını bulunuz.

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

  

Çözüm;

1cm3=1ml dir. Soruda verilen maddelerin mol sayısını M=n/V  formulunden hesaplarız.

 

nHCl = 0,0025 mol dür

nNaOH= 0,001moldür

 

NaOH   +     HCl          ->     NaCl    +   H2O

1mol              1mol                1mol            1mol

Kat sayılar eşit olduğu için bulduğumuz mollerde sınırlayıcı madde mol sayısı küçük olandır.  Yanı 0,001 mol NaOH biter.

0,001 mol      0,0025 mol

NaOH   +     HCl          ->     NaCl    +   H2O

1mol              1mol                1mol            1mol

-0,001mol   -0,001mol

HCl den  0,0025-0,001 = 0,0015 mol HCl artar.

 

HCl             ->         H+       +        Cl-

15.10^-4                  15.10^-4mol

Son hacim=10 +25 = 35 cm3 = 0,035L

 

Molarite= 15.10^-4/0,035 = 0,04 molar

 

pH= -log[4.10^-2]

=-( log4 + log10^-2)

=2- log4 çıkar