Katalizör nedir?

Kimden: fatmanur

İliniz: adana

Kaçıncı Sınıfsın?:TYT – AYT

Soru: Katalizör nedir? Katalizör Tepkime mekanizmasını nasıl değiştirir?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

 

Çözüm;

Katalizör, kimyasal reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını artıran ve tepkime sonunda kimyasal yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelmeden oluşan maddelere denir. Katalizörün tepkime üzerinde meydana getirdiği bu değişikliğe de kataliz adı verilir.

aktivasyon enerjisi

Yukarıdaki grafiktende anlaşılacağı üzere katalizör aktivasyon enerjisinin değerini düşürdüğü zaman ileri ve geri aktivasyon enerjiside aynı miktarda azalacaktır.

Aktivasyon enerjisinin düşmesine rağmen reaksiyon esnasında alınan yada verilen enerji  (Tepkime entalpisi  ΔH ) değişmeyecektir.

Katalizör tepkimeye girip tepkime sonunda  herhangi bir değişikliğe uğramadan çıktığı için net tepkime denkleminde yer almaz.

Tepkimeye giren katalizör;

tepkimeye girenlerle aynı fazda ise homojen katalizör, farklı fazda ise heterojen katalizör olarak adlandırılır.

 

 

 

Bir katalizörün işlevi, aktivasyon enerjisini düşürmektir, böylece parçacıkların daha büyük bir kısmı reaksiyona girecek kadar enerjiye sahip olur. Bir katalizör, bir reaksiyon için aktivasyon enerjisini şu şekilde azaltabilir:

Reaksiyona giren parçacıkları, başarılı çarpışmaların daha olası olacağı şekilde yönlendirmek (Etkin çarpışma sayısını arttırmak)

Ürünü oluşturmak için daha düşük enerji gerektiren bir ara ürün oluşturmak için reaktanlarla reaksiyona girmek