Molarite Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: fatmanur

İliniz: adana

Kaçıncı Sınıfsın?:TYT – AYT

Soru: Hacmi 500 cm3 olan 2 M HNO3 çözeltisi hazırlamak için yoğunluğu 1,14 g/cm3
olan %63 ‘lük derişik asitten kaç cm3 alınmalıdır?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Öncelikle Hacmi 500 cm3 e tamamlayacağımız çözeltinin derişimini bulalım. Bu derişimi hesaplayabilmek için  M = %. d. 10/Ma  formulunden faydalanacağız.

500cm3 = 500 ml dir.

M= 63.1,14.10/63

M= 11,4 molar çıkar.

M1.V1 = Mson.Vson

11,4. V1 = 2. 500

V1 = 87,7 cm3  alınmalıdır. (  %63 ‘lük derişik asitten kaç 87,7 cm3 alınmalıdır.  )

 

%63 luk çözeltiden 87,7 cm3 alınıp üzerine su eklenerek hacim 500 cm3 e çıkarılırsa son derişimde 2 molar olur.