Asit ve Bazlar Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

1 mol H2SO4 içeren çözelti ile 2 mol NaOH içeren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiriliyor Bu tepkimeye ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır
B) Tepkime sonucunda H2 gazı açığa çıkar
C) Tepkime sonucunda 1 mol H2O oluşur
D) 1 mol NaOH tepkimeye girmeden kalır
E) Tepkime sonucunda 2 mol Na2SO4 tuzu oluşur.

 

Çözüm;

Asit ve bazlar reaksiyona girerek tuz ve su oluştururlar.

Asit baz reaksiyonlarına nötralleşme tepkimesi denir.

 

2NaOH   +  1H2SO4 ——> Na2SO4    +  2H2O

A) Nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır. Dogru
B) Tepkime sonucunda H2 gazı açığa çıkar. H20 OLUŞUR YANLIS
C) Tepkime sonucunda 1 mol H2O oluşurKATSAYISINA BAKARIZ 2MOL H20 OLUŞUR.
D) 1 mol NaOH tepkimeye girmeden kalır.  2MOL NaOH TEPKIMEYE GIRER
E) Tepkime sonucunda 2 mol Na2SO4 tuzu oluşur. 1MOL Na2SO4 OLUŞUR

 

CEVAP A DIR