Reaksiyon Çeşitleri Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Elif

İliniz: Manisa

Soru:
Aşağıda verilen tepkimelerin türünü karşılarına yazınız

1. AgNO3(suda)+Kl(suda)——–> AgI(k)+ KNO3(suda)     Çözünme – Çökelme Tepkimesi

2. 2HCl(suda)+ Ca(OH)2——–>CaCl2(suda)+ H2O(s)     Asit – Baz Tepkimesi

3. C4H4(g)+ 6O2(g)——–>4CO4(g)+ 4H2O(g)     Yanma tepkimesi 

4. C2H4(g)+ 2H2(g)——–> C2H6(g)     Sentez tepkimesi

5. MgCO3(k)—–>MgO(k)+ CO2(g)       Analiz tepkimesi