Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Ali Zeybek

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: X2Y5 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı mx/ my=7/20 dir.
Bna göre 62 gram XY3 bileşiği elde etmek için kaçar gram X ve Y kullanılmalıdır?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Bu şekilde soruda iki farklı bileşik varsa sabit oranıbelli olan bileşik yardımıyla elementlerin atom ağırlıkları bulunur. Bulduğumuz atom ağırlıkları yardımıyla sabit oranı belli olmayan bileşiğin sabit oranı hesaplanır.

X2Y5 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı mx/ my=7/20

2X=7
X=3,5
5Y=20
Y= 4

Bulduğumuz X ve Y nın Atom kütlesi yardımıyla XY3 için sabit oran hesaplayalım;

mX/ mY=X/3Y = 3,5/3*4 = 35/120 = 7/24

Sabit oranların toplamı bileşiğin kütlesine eşittir.(Kütlenin korunumu kanunundan)
Sabit oranı belli olan bir bileşikte herhangi bir miktar verilmişse miktar ile sabit oranın katına bakılır bulduğumuz kat ile bütün sabit oranlar çarpılır ve sonuca ulaşılır

X           +                  Y ——->XY3
7                                 24              31
?                                 ?                31*2KAT= 62

7*2KAT                 24*2KAT

14gr X 48 grY kullanılmalıdır.