Molarite Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

10 mol CO2 gazı ile 50L  çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin molar derişimi kaçtır?

 

Çözüm;

 

Molariteyi bulabilmek için kullandığımız formul

 

M= n/V(L)

Soruda verilenleri yazacak olursak

n=10 mol

V= 50L

M=?

verilen değerleri formulde yerine yazalım;

M=n/V = 10/50 = 0,2 Molar çıkar