Molarite Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

0,8 mol H2SO4 ile 500ml  çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin molar derişimi kaçtır?

 

Çözüm;

Molarite formülümüz  M = n/V(L)   soruları doğru yapabilmemiz için hacimin Litre olması gerekir eğer soruda hacim ml   verilmişse, litreye çevirmemiz gerekir.

1L = 1000mL

 

500ml=0,5 L dir.

 

M= n/V = 0,8/0,5 = 1,6 molardır.