Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Beyza Nur Kara

Soru: 4 atom – g hidrojen gazı içeren C3H8 gazı normal koşullarda kaç mL hacim kaplar?

Çözüm;

1 Atom-gram, Molekül-gram, Formül-gram ve İyon –gram kavramları 1mole eşittir.

Örnek; 1 molekül – gram H2 molekülü =1 mol H2 molekülüdür.

 

4 atom gr hidrojen gazı= 4  mol hidrojen gazı demek

1 Mol C3H8 de  8 Mol H varsa

x Mol C3H8 de   4 Mol H vardır

______________

x=0,5 Mol C3H8 çıkar

 

1 Mol        22,4 L  ise

0,5 Mol   X

_________

x= 11,2 L çıkar

 

soruda mL isten miş 1000ile çarparsak 11200 mL çıkar