Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

.

Toplam 1,2 mol atom içeren XY3 bileşiği 24 gramdır. Buna göre Y’nin atom kütlesi kaç g/mol dür? (X:32)

 

Çözüm;

Öncelikle bileşiğin molünü bulmamız gerekli

 

1 mol XY3 bileşiğinde        4 mol atom varsa

a mol XY3 bileşiğinde      1,2 mol atom dur

______________________________

a= 0,3 mol XY3 bileşiğidir.

 

0,3 mol XY3 bileşiği             24 gram ise

1     mol XY3 bileşiği              a gr dır

____________________________

a= 80 gram

 

XY3 = 80

 

X +   3.Y = 80

32 + 3.Y = 80

3.Y = 48

Y= 16