Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: ADALET ÇELİKKOL

İliniz: İzmir

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 1.SORU: 84 gr C3H6 molekülü kaç moldür ?

 

Çözüm;

1mol C3H6                            42 gr ise

xmol C3H6                           84 gr dır

_________________________

x= 2mol dür.

 

2.SORU: 0.3 mol CO2 molekülü kaç gr dır ?

 

Çözüm;

1mol CO2                            44 gr ise

0,3 mol CO2                      x gr dır

_________________________

x= 13,2 gr CO23.SORU: 4 mol SO2 molekülü kaç tane O atomu içerir ?

 

Çözüm;

1mol SO2                           2N tane O atomu içerirse

4  mol SO2                           x  tane O içerir

_________________________

x= 8N tane O içerir

 

 

4.SORU: 1,806.10 üstü 23 tane H2O molekülü kaç moldür ?

 

Çözüm;

1mol  H2O                      6,02.10^23 tane H2O molekülü ise

x  mol  H2O                  1,806.10^23 tane H2O molekülüdür

_________________________

x= 0,3 mol H2O

 

 

5.SORU: 5 mol HNO3 molekülü toplam kaç mol atom içerir ?

 

Çözüm;

1mol HNO3    molekülü                     7mol atom içeriyor

5 mol  HNO3    molekülü                  x mol atom içerir

_________________________

x= 35 mol atom içerir.Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/