Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

6 mol C atomu içeren C3H8  molekülü kaç tanedir?
Çözüm;

3 mol C atomu içeren C3H8              N tane molekül ise

6 mol C atomu içeren C3H8                x tane moleküldür.

_____________________________________

x= 2.N tane C3H8  molekülüdür.