Kimyasal hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Elif

İliniz: İstanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: X ve Y oluşan XY billesiginin kütlece %80 i Xdir. Eşit kütlelerde X ve Y alarak en fazla 36gr X2Y billesigi oluşmaktadır;
A)  Başlangıçta karışımın toplam kütlesi
B)  Hangi madde artışı olmuştur ve kaç g dir

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Soruda iki farklı bileşik verilmiş, kütlece % si verilen bileşiğin sabit oranını buluruz,  daha sonra atom kütlesi oranını buluruz. Bulduğumuz atom kütlelerini 2. bileişikte yerine koyarak 2. bileşiğin sabit oranını buluruz.

XY için sabit oran;

mX/mY = 80/20 =4/1

X=4

Y=1

Bulduğumuz atom kütleleri yardımıyla X2Y bileşiğinin sabit oranını buluruz.

X2Y için

mX/mY =2.X/Y = 2.4/1 = 8/1

 

Bulduğumuz sabit oranın toplamı(8+1=9) bileşiğin kütlesini verir.

Soruda verilen miktar ile sabit oran arasındaki KAT a bakılır ve butun sabit değerler aynı KAT ile çarpılır.

 

X_______+______Y——>X2Y

8______________1_____9

?______________?____9*4KAT=36gr

8*4KAT________1*4KAT

32gr__________4 gr

Soruda eşit kütlede deniyor ve miktar verilmiyorsa bulduğumuz değerlerden büyük olandan eşit kütlede alırız. Yani başlangıçta 32 şer gram X ve Y alınmıştır. A şıkkı

Xin tamamı reaksiyona girerken Yden 32-4= 28 gram artmıştır. B şıkkı