Katlı Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

X ile Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisi kütlece % 40, ikincisi kütlece % 60 Y içermektedir. Birinci bileşiğin formülü X3Y ise ikinci bileşiğin basit formülü nedir?