Gazlar Çözümlü Kimya Sorusu

Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta A musluğu açılıyor.

Sistem tekrar dengeye geldiğinde hareketli piston hangi noktada durur? ( Bölmeler eşit aralıklıdır)

Çözüm ;

Soruyu çözebilmek için    P1V1 + P2V2  = Pson.Vson   eşitliğini kullanacağız. Ayrıca şunu da bilmemiz gerekir piston açılınca son basınç dış basınca eşit olacaktır.

Herbir bölmeye V hacim dersek    X gazının hacmine 3V    dersek    Y gazının hacmi 2V

2.3V + 1.2V = 1.Vson

Vson = 8V

bölmeleri sayarsak 8V  L noktasına denk gelir.  Hareketli piston L noktasında durur.