Çözünürlük Dengesi Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

PbCl2(k)  < ———- > Pb+2(suda)   +   2Cl(suda)

Reaksiyon dengede iken aynı sıcaklıkta çözeltiye bir miktar MgCl2 ilave edilirse;

I. Pb+2 iyonları derişimi azalır.

II. PbCl2 katı miktarı artar.

III.Kç değeri büyür.

yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?

 

Çözüm;

Soruyu incelediğimizde katsıyla dengede olan çözeltiye  ortak iyon içeren MgCl2 katısı ilave ediliyor.

Biz biliyoruzki ortak iyon çözünürlüğü azaltır.  Ohalde reaksiyon girenler tarafına kayar. Reaksiyonun girenler tarafına kayması demek katı kütlesinin artması demektir.II Doğru Aynı zamanda Pb+2 iyonlarının azalması demektir.I Doğru

Kç sadece sıcaklık ile değişir.  III Yanlış