Çözünürlük Dengesi Çözümlü Kimya Sorusu

 

6 gram CaCO3 ile 100 litre doymuş çözelti hazırlandığında 2 gram CaCO3’ın çözünmeden kaldığı görülüyor. CaCO3’ın çözünürlük çarpımı(Kç) kaçtır? (CaCO3=100)Çözüm;

Öncelikle Çözünen maddenin molaritesini buluruz. Molariteyi bulabilmek için çözünen maddenin mol ü ve hacmi gerekli.

 

6 gr CaCO3 ün 2  gr çözünmeden kaldığına göre  4 gr CaCO3 çözünmüştür.

nCaCO3=m/Ma = 4/100 = 0,04 mol

M=n/V = 0,04/100 = 4.10^-4

CaCO3 ———-> Ca^+2       +        CO3^-2

4.10^-4                  4.10^-4               4.10^-4

Kç = [Ca^+2].[CO3^-2]

Kç=[4.10^-4].[4.10^-4] = 16.10^-8