Bileşiklerin Adlandırılması Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Ceylin

İliniz: Istanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: Bileşik adlandırmalarindan hangileri doğrudur?

Mangan klorür =MnCl2
Civa(I) iyodür =Hg2l2
Kurşun(IV)oksit=PbO2

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm;

Bileşiği oluşturan metaller değişken değerlik alıyorsa Adlandırması bilesikte aldığı değer matalin adından sonra yazılarak belirtilir.

Mangan klorür =MnCl2 isimlendirme yanlış doğrusu Mangan(II) Klorür dur

Diğer isimlendirmeler doğrudur.