Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: mehmet soylu

İliniz: samsun

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 75 g kalsiyum bromür (CaBr2) bileşiğinde 60 g brom (Br) bulunduğuna göre bu bileşikteki kalsiyum (Ca) kütlesinin brom kütlesine oranı nedir

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

 

Çözüm;

 

Ca          +          Br———–>CaBr2

?_____________60                  75

Kütlenin korunumu kanunundan

?+60=75

?=15 gr

mCa/mBr=15/60=1/4