Kütlenin Korunumu Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: mehmet soylu

İliniz: samsun

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Kütlesi 50 g olan bir katı madde 120 g çözelti içine atılıyor. Tepkime sırasında gaz
kabarcıkları çıkıyor. Çözelti, gaz çıkışı bittiğinde tartılıyor ve kütlesi 150 g bulunuyor.
Buna göre, çıkan gazın kütlesi ne kadardır?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

 

Cozum;

120 gr çözeltiye 50 gram katı ilave ediliyor. Toplam kütle 170 gram olması gerekirken , cozeltinin kütlesi 150 gram olduğuna göre  170-150= 20 gram gaz uçmuştur.

Cevap 20