Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

Kimden: zeynep

İliniz: erz

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Al₄C₃ bileşiğinde kütlece Al/C = 3/1 birleşme oranı vardır. 72 g Al₄C₃ bileşiğinin % kaçı karbon (C)’dur?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Sabit oranların toplamı bileşiğin kütlesini verir.

4gr bilesikte 1 gr C varsa

72 gr Bilesikte x

___________________

X=18 gr C vardır

72gr Bilesikte 18 gr C varsa

100 gr Bilesikte x

_____________________

X=%25 C vardir