Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Yaman

İliniz: Diyarbakır

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: X2Y bileşiğinin kütlece birleşme oran3/4 dır. 16’şar gram X ve Y alındığında en fazla kaç gram XY3
bileşiği elde edilir?

A) 32 B) 30 C 28 D) 24 E) 18

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

 

Çözüm;

Soruda iki farklı bileşik varsa sabit oranı bilinen bileşik yardımıyla elementlerin atom ağırlıkları bulunur.

X2Y bileşiğinin kütlece birleşme oran3/4

2X=3

X=1,5

Y=4

  

bulduğumuz değerleri XY3 bileşiğinin sabit oranını bulmaiçin kullanırız.

mX/mY = X/3.Y = 1,5/3.4 =1/8

 

X     +      Y  ———>XY3

1               8                    9

2              16                  18

 

18 gram bileşik oluşur.      14 gram X artar