Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

İsim: Batu

Sınıfınız: TYT – AYT

İliniz: izmir

Mesaj: 51 g Al2O3 bileşiği;

a) Kaç moldür?
b) Kaç mol Al ve O atomu içerir?
c) Kaç tane Al ve O  atomu içerir?

 

Çözüm;

a)

1mol Al2O3        102 gram ise

x mol Al2O3        51 gramdır

______________________

x= 0,5 moldür.

 

b) Kaç mol Al ve O atomu içerir?

1mol Al2O3        2mol Al varsa

0,5 mol Al2O3       x mol Al vardır.

______________________

x= 1 mol Al vardır.

 

1mol Al2O3        3mol O varsa

0,5 mol Al2O3       x mol O vardır.

______________________

x= 1,5 mol O vardır.

 

c) Kaç tane Al ve O  atomu içerir?

1mol Al2O3        2N tane Al varsa

0,5 mol Al2O3       x tane Al vardır.

______________________

x= N tane Al vardır.

 

1mol Al2O3        3N tane O varsa

0,5 mol Al2O3       x tane O vardır.

______________________

x= 1,5N tane O  vardır.