Kütlece Yüzde Çözümlü Kimya Sorusu

 

Hacimce %20 lik 400 ml alkol çözeltisine kaç ml alkol eklenirse yeni çözeltinin hacimce %60 lık olur?

 

Çözüm;

Çözeltiye çözünen madde ilavesinde yüzde derişimi %100 alırız.

%1.V1   + %2.V2  = (V1 + V2).%son

20.400 + x.100 = 60.(400+x)

x=400 ml alkol eklenmelidir.