Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

yasaKimden: Lara

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: MgCO3(k) —> MgO(k) +CO2 (g)

Ağzı açık bir kapta bulunan m gram MgCO3 katısı yukarıdaki reaksiyona göre tamamen ayrıştırıldığında kaptaki kütle 13.2 gram azalıyor.
Buna göre m kaçtır?
A)8.4
B)12.0
C)16.8
D)25.2
E)33.6

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm;

Ağzı açık kapta kütlenin azalması derken; açığa çıkıp uçup giden gaz anlatılmaktadır.

Kimyasal reaksiyonu incelediğimiz zaman;

MgCO3(k) —> MgO(k) +CO2 (g) reaksiyon sonucunda açığa çıkan ürünlerde CO2 gazı bulunmaktadır.

Ohalde soruda belirtilen kaptaki kütle 13.2 gram azalıyor ifadesi CO2 nin kütlesidir

nCO2= 13,2/44=0,3 mol dür

Biliyoruzki kimyasal reaksiyonda kat sayılar mol sayısıdır. Bu da demek oluyorki reaksiyondaki herhangi bir meddenin molünü biliyorsak kat sayılar yardımıyla diğer maddelerin mollleri de bulunabilir

 

MgCO3(k) —> MgO(k)       +    CO2 (g)

1mol                   1mol                    1mol

?                             ?                      0,3mol

0,3mol             0,3 mol

 

1mol MgCO3                  84 gram ise

0,3mol MgCO3               x

_____________________

x=25,2 gramdır.