Atom ve Yapisi Çözümlü Kimya Sorusu

.

Kutle numarasi 23 olan X^+ iyonunun notron sayisi elektron sayisindan 2 fazladir. Buna gore X atomunun elekron dizilimini yaziniz.

Çözüm;

Atom ve yapısı konusunda bilmemiz gereken iki formül var bunlar;

Kütle numarası=proton sayısı + nötron sayısı

proton sayısı =elektron sayısı + iyon yükü

Elektron sayısı = e dersek

Nötron sayısı= e+2

Proton sayısı = e+1

Verileri yerine yazarsak

Kütle numarası=proton sayısı + nötron sayısı

23 =e+1+e+2

e=10 çıkar

Ps=10+1=11 çıkar

11X= 1s2 2s2 2p6 3s1 Temel hal elektron dağılımıdır