Atom ve Yapısı Çözümlü Kimya Sorusu

MNX element atomunun elektron dizilişi 1pa 2sb 2pc 3sd 3pe dir.
Buna göre X elementiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(a, b, c, d, e nin sayısal değerleri sıfırdan büyüktür.)

A) a+b+ c+ d+ e =N dir
B) d ve e nin sayısal değerlerinin toplamı X in değerlik elektron sayısını verir.
C) N – M nin sayısal değeri X in nötron sayısını verir.
D) d ve e nin sayısal değerlerinin toplamı, X in periyodik tablodaki grup numarasını verir.
E) Elektron dizilişindeki 3 sayısı, X in periyodik tablodaki periyot numarasını gösterir.Çözüm:

Soruyu çözebilmek için sembol üzerindeki M ve N  nin neleri ifade ettiğini bilmemiz gerekir.

M= Kütle numarasıdır

N ise atom numarası= proton sayısı

Nötr atomlarda elektron sayısı atom numarasına eşittir.

Elektron dağılımındaki 1pa 2sb 2pc 3sd 3pe ,    a+b+ c+ d+ e   değerlerinin toplamı   eletron sayısına eşittir. atom nötr olduğu için  atom numarasına eşittir. A doğru

 

Elektron dağılımında  1pa 2sb 2pc 3sd 3pson yörüngede bulunan elektronların toplamı   d+e  değerlik elektron sayısını verir.  B doğru

Kütle no: ps + ns

M= N + ns

ns= M-N  C yanlış

 

d ve e nin sayısal değerlerinin toplamı , X in periyodik tablodaki grup numarasını verir.  D doğru
Elektron dizilişindeki 3 sayısı , X in periyodik tablodaki periyot numarasını gösterir.  E doğru