Molarite Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Kübra

İliniz: Trabzon

Kaçıncı Sınıfsın?:TYT – AYT

Soru: %50 saflıktaki NaOH katısından 8 gram alınarak;
a) 100 mL suda çözünüyor. Elde edilen çözeltinin Molaritesini hesaplayınız.
b) Hazırlanan çözeltinin üzerine 150 mL saf su eklendiğinde çözeltinin son Molaritesini hesaplayınız.

(Na: 23 gr/mol ve O:16 gr/mol)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

100 gram NaOH karışımında    50 gram NaOH varsa

8 gram NaOH karışımında         x gram NaOH vardır

_____________________________

x=4 gram Saf NaOH vardır.

 

nNaOH=4/40 = 0,1 mol

 

a)  100 ml su = 0,1 L dir.

M= n/V = 0,1/0,1 = 1 molar

 

b) son hacim= 100+150 = 250ml

M1.V1=M2.V2

1.100 = 250.M2

M2= 0,4 molar olur