Kloroform Formülü

Kloroform

Kloroformun kapalı formülü CHCl3 tür.   Kloroformun diğer bir ismi ise;

Triklormetan(CHCl₃)  dır.