Gazlar Çözümlü Kimya Sorusu

 

Kimden: zehra

İliniz: İstanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: Aşağıda sıcaklıkları verilen gazlardan hangisinin difüzyon hızı en fazladır?(H:1 ,C:12 ,O:16)
A) 0°C de H2 gazı
B) 0°C de CH4 gazı
C) 100°C de CO2 gazı
D) 100°C de C2H6 gazı
E) 100°C de H2 gazı

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

 

Bir gazın yayılma (difüzyon) hızı , gazın mol kütlesinin (MA) karekökü ile ters orantılı, mutlak sıcaklığının(T) karekökü ile doğru orantılıdır.

Kütle ile hız arasındaki ilişkiyi günlük hayattan şöyle kodlayabiliriz “Şişmanlar yavaş koşar.”

Ohalde hız için sıcaklığın yuksek olması gerekiyor. A ve B şıkkı elendi.

Diğer üç şşıkta sıcaklıklar aynı ohalde zayıf olanı bulacağız. Zayıf olan H2 dir

Cevap E dir.